RAPORT „FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY 2021”

Raport „Finansowanie sportu przez samorządy” powstał w celu dokonania diagnozy kondycji finansowej sportu w najważniejszych ośrodkach samorządowych w Polsce. Opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sponsoring Insight, a wnioski z niego płynące mogą napawać optymizmem.

Raport w sposób rzetelny i kompleksowy przedstawia informacje na temat stanu finansowania sportu przez województwa oraz ich stolice w latach 2015-2020 oraz szczegółowe dane za lata 2018 - 2020. Aby zrealizować to założenie autorzy posłużyli się przede wszystkim analizą sprawozdań finansowych oraz planowanych budżetów, które zostały uchwalone w badanym okresie. Zebrane dane zostały zweryfikowane w konsultacjach ze wszystkimi uwzględnionymi w raporcie samorządami.

Opracowanie zawiera informacje na temat wysokości przeznaczanych środków pieniężnych na kulturę fizyczną, w kontekście ogólnych wydatków budżetowych oraz sytuacji finansowej w jakiej znajdują się poszczególne jednostki. Ponadto analizie poddano cel przeznaczanych kwot i ich odbiorców. Część z jednostek dodatkowo wzięła udział w badaniu ilościowym na temat ich działalności w zakresie rozwoju sportu.

W raporcie znalazły się również wypowiedzi ekspertów na temat dobrych praktyk stosowanych w samorządach wraz z opisami case studies dotyczącymi: współpracy samorządu z organizacjami sportowymi wz. upowszechniania sportu, inwestycji infrastrukturalnych, wydarzeń sportowych.

Zamów bezpłatny raport