Strategia

Wspieramy naszych klientów w planowaniu komunikacji sponsoringowej - wspólnie z nimi wypracowujemy mapy strategii, wyznaczając kluczowe wskaźniki sukcesu działań sponsoringowych. Naszych partnerów wspieramy w doborze praw sponsoringowych, których dobrze zaplanowana i skuteczna eksploatacja umożliwia osiąganie wyznaczonych celów.

 • Doradztwo w zakresie doboru i zakupu praw sponsoringowych
 • Doradztwo w zakresie eksploatacji praw sponsoringowych
 • Strategia sponsoringowa

Audyt

Jesteśmy partnerami w zakresie ewaluacji długofalowych programów sponsoringowych i marketingowych.
Wspieramy naszych klientów, dostarczając im informacje i dane umożliwiające optymalizację komunikacji sponsoringowej.

 • Audyt działań sponsoringowych
 • Audyt komunikacji sponsoringowej
 • Audyt marketingowy klubu sportowego

Badania

Dostarczane przez nas informacje pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy dana inwestycja sponsoringowa umożliwiła realizację celów marketingowych marki w postaci ekspozycji sponsoringowych
w mediach, transferu wizerunku czy też wykreowanie
pożądanych postaw zakupowych.

 • Badanie efektywności ekspozycji sponsoringowych
 • Badanie dopasowania sponsoringowego
 • Badanie skuteczności przekazu reklamowego
 • Badanie wizerunku klubu sportowego

Analiza

Dysponując licznymi innowacyjnymi narzędziami umożliwiającymi pomiar wartości marketingowej, wskazujemy wartość rynkową aktywów sponsoringowych, a także medialność i zainteresowanie poszczególnymi wydarzeniami i dziedzinami sportu i kultury oraz określamy ich potencjalną efektywność dla marek naszych klientów.

 • Analiza opłacalności sponsoringu
 • Analiza potencjału dyscypliny
 • Analiza wartości naming rights
 • Analiza wartości praw sponsoringowych
 • Wycena wartości wizerunku
 • Analiza inwestycji sponsorskich na tle konkurencji

Wiedza

Badając rynek sponsoringowy, analizujemy i opisujemy kluczowe procesy w obszarze zarządzania komunikacją sponsoringową.
Zdobytą wiedzą dzielimy się podczas szkoleń i warsztatów
z naszymi partnerami, którzy dążą do maksymalizacji
efektów podejmowanych działań sponsoringowych.

Prowadzimy szkolenia dotyczące między innymi:

 • Zarządzania sponsoringiem
 • Ewaluacji sponsoringu
 • Aktywacji sponsoringu
 • Kreowania wartości praw sponsoringowych
 • Skutecznej komercjalizacji praw sponsoringowych