Raporty

RAPORTY BEZPŁATNE


Poza naszą działalnością biznesową, istotna jest dla nas również promocja dobrych praktyk oraz zaangażowanie w rozwój rynku finansowania sportu w Polsce. Zachęcamy do pobrania naszych bezpłatnych raportów, które dostarczają wielu informacji na temat rynku sponsoringu i rozwoju branży sportowej w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

DARMOWE RAPORTY

RAPORT „RYNEK SPONSORINGU SPORTOWEGO W POLSCE 2023”

Zobacz więcej

RAPORT „FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY 2021”

Zobacz więcej

Raport „Rynek sponsoringu SPORTOWEGO W POLSCE 2019”

Zobacz więcej

Raport „Rynek sponsoringu SPORTOWEGO W POLSCE 2018”

Zobacz więcej

Raport „Finansowanie sportu przez samorządy 2018”

Zobacz więcej

Raport „Rynek sponsoringu sportowego w Polsce 2017”

Zobacz więcej

Raport „Finansowanie sportu przez samorządy 2017”

Zobacz więcej