Dostarczamy informacje
sponsorom oraz
organizacjom sportowym

Sprawdź ofertę

Analizujemy obiekty
sportowe pod kątem ich
potencjału biznesowego

Sprawdź ofertę

Realizujemy projekty
z zakresu sponsoringu
oraz marketingu kultury

Sprawdź ofertę

Strategia

Wspieramy naszych klientów w planowaniu komunikacji

Audyt

Dokonujemy przeglądu działalności

Badania

Przeprowadzamy badania skuteczności

Analiza

Określamy efektywność i pomiar wartości marketingowej

Wiedza

Organizujemy szkolenia i warsztaty z naszymi partnerami

Realizacja polegała na stworzeniu spójnej strategii obejmującej programy sponsoringowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej, poprzedzona analizą i wypracowaniem kierunków działań sponsoringowych firmy.

Poznaj szczegóły

Celem projektu było określenie ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego w mediach na rzecz marki PZU przez Igę Świątek. Monitoring ekspozycji sponsoringowych podlegał dokładnej weryfikacji widoczności, na bazie której została dokonana wycena efektów marketingowych kontraktu.

Poznaj szczegóły

Podstawą opracowania raportu było badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAWI (standaryzowanych wywiadów internetowych). W rezultacie możliwe było określenie prawdopodobieństwa zakupu produktów konkretnych marek przez antagonistycznie nastawione grupy kibicowskie oraz wysnucie wniosków dot. zachowaniań konsumenckich badanych.

Poznaj szczegóły

Badania cykliczne ekspozycji medialnych sponsorów PlusLigi, TAURON Ligi i wszystkich klubów wchodzących w skład rozgrywek.

Poznaj szczegóły

Projekt mający na celu opracowanie optymalnych warunków zawarcia kontraktu w oparciu o analizę wizerunku Atletico de Madrid Femenino w kontekście dopasowania do marki Fagor, badania zasięgów komunikacyjnych klubu oraz oceny oferowanego pakietu.

Poznaj szczegóły

Badanie polegało na rozszerzonej formie monitoringu nośników reklamowych z dokładnym podziałem na rodzaje eskpozycji sponsoringowych, wskazaniu ich procentowego udziału w czasie transmisyjnym oraz poddaniu wyceny poszczególnego świadczenia sponsoringowego z osobna.

Poznaj szczegóły

Projekt skupiał się wokół wytypowania oraz analizy zbliżonych przedsiębiorstw pod względem wybranych parametrów, na bazie której została wykonana ewaluacja praw do nazwy klubu. Przeprowadzona estymacja wartości naming rights opierała się na kryterium punktowym oraz rocznych wartościach kontraktowych na rynku sponsoringu sportowego.

Poznaj szczegóły

Projekt badawczy dla jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, mający na celu wycenę świadczeń sponsoringowych podczas wydarzeń odbywających się na Stadionie Śląskim. Zakres współpracy obejmował określenie wartości marketingowej, w tym ekwiwalentu reklamowego dla projektu oraz medialność ambasadorów.

Poznaj szczegóły

Badanie polegało na analizie zasięgów komunikacyjnych sportowców, a także aktywacji sponsoringowych z udziałem sportowców indywidualnych, czy grup sportowych. W skład opracowania wchodzi również analiza potencjału wizerunkowego zawodniczki, analiza medialności oraz ocena projektu wraz z rekomendacjami.

Poznaj szczegóły

Projekt consultingowy w oparciu o wycenę wartości materialnych świadczeń sponsoringowych na rzecz potencjalnego sponsora tytularnego ICE Kraków w podziale na lata.

Poznaj szczegóły

Badanie obejmowało analizę opinii kibiców rozgrywek na temat zagadnień dotyczących działań promocyjnych, wizerunku oraz preferencji kibicowskich. Wielkość próby była uzależniona od grupy kibiców Superligi, którzy za pomocą kanałów własnych rozgrywek mogli przystąpić do badania.

Poznaj szczegóły

Przedmiotem analiz dla CWK była weryfikacja listy świadczeń, opracowanie optymalnych propozycji ich uzupełnień w oparciu o benchmark rynkowy oraz odpowiednia wycena szczególnych pakietów partnera tytularnego. Projekt uwzględniał opracowanie prognozy zasięgów komunikacyjnych związanych z realizacją partnerstwa tytularnego obiektu oraz wskazanie wartości rynkowej dla pakietu.

Poznaj szczegóły

Analiza o charakterze cyklicznym efektywności medialnej kilkunastu marek należących do partnerów biznesowych klubu Industria Kielce. Wycena ekwiwalentu reklamowego dokonywana jest na podstawie określenia stopnia widoczności brandu w Internecie, prasie oraz RTV. Raporty cykliczne obejmują wartości i podsumowania miesięczne, efektywność sponsoringu indywidualną oraz skumulowaną dla poszczególnych marek.

Poznaj szczegóły

Badanie obejmujące ocenę wizerunku marki Immergas, dostrzegalność działań reklamowych oraz określenie zachowań i świadomości lokalnej społeczności Wrocławia skupionej wokół sportu celem określenia efektywności działań sponsoringowych firmy.

Poznaj szczegóły

Badaniami objęte zostały materiały redakcyjne dotyczące PZTW, a monitoring obejmował ekspozycje graficzne i tekstowe w Internecie, prasie, radio, telewizji i kanałach social media. Celem raportowania było zestawienie liczby publikacji i ekwiwalentu reklamowego z podziałem na poszczególne media i najważniejsze źródła.

Poznaj szczegóły

Kompleksowa analiza medialna kilkunastu projektów wchodzących w skład partnerstwa medialnego grupy WP. Badanie efektywności sponsoringu polegało na monitoringu materiałów redakcyjnych dotyczących danego podmiotu bądź przedsięwzięcia i identyfikacji logotypów, wizerunku lub wzmianek tekstowych na temat badanej marki.

Poznaj szczegóły

Charakterystyka wydarzenia pozwala na przeprowadzenie badania wartości mediowej polegającej na analizie materiałów medialnych celem określenia efektywnej ekspozycji sponsora tytularnego.

Poznaj szczegóły

Projekt doradczy dla firmy Tauron Polska Energia S.A., mający na celu zbadanie potencjalnej efektywności sponsoringu Zamku Królewskiego, został opracowany w oparciu o analizę zasięgu komunikacyjnego inwestycji sponsoringowej oraz wycenę wartości świadczeń.

Poznaj szczegóły

Projekt mający na celu stworzenie modelu partnerstw korporacyjnych przy produkcji filmu „Dywizjon 303” uwzględniał wycenę świadczeń sponsoringowych, budowę pakietów sponsoringowych oraz analizę rynku sponsoringu produkcji filmowych.

Poznaj szczegóły

Analiza korzyści pośrednich oraz bezpośrednich płynących dla miasta z organizacji Halowych Mistrzostw Świata uwzględniała badanie wpływu ekonomicznego i społecznego tego wydarzenia na miasto oraz analizę wartości ekspozycji medialnych miasta Sopot.

Poznaj szczegóły

Projekt doradczy dla planowanej inwestycji DCS „Jakuszyce” pozwolił nam na wykorzystanie naszych kompetencji z zakresu określania potencjału marketingowego oraz budowania strategii działań komercjalizacji obiektów sportowych, w oparciu o szeroki zakres przeprowadzonych badań i analiz.

Poznaj szczegóły

Kompleksowa ocena efektywności działań marketingowych KGHM podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 dokonana została na podstawie analiz wartości medialnej i wartości świadczeń oraz badań ilościowych.

Poznaj szczegóły

Celem projektu była kompleksowa analiza rynku pod kątem potencjału marketingowego stadionu oraz opracowanie strategii i planu działań komercjalizacyjnych. Projekt uwzględniał badania ilościowe na grupie potencjalnych klientów, oraz analizę konkurencji pod względem cen produktów i usług.

Poznaj szczegóły

Poprzez badanie określony został potencjał marketingowy stadionu oraz rekomendacje dotyczące wyceny pakietów sponsoringowych. W pracy nad projektem wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie wyceny i szacowania wartości medialnej ekspozycji.

Poznaj szczegóły