Case study

Analiza potencjału i strategia komercjalizacji Dolnośląskiego Centrum Sportów „Jakuszyce”

Projekt doradczy dla planowanej inwestycji DCS „Jakuszyce” pozwolił nam na wykorzystanie naszych kompetencji z zakresu określania potencjału marketingowego oraz budowania strategii działań komercjalizacji obiektów sportowych, w oparciu o szeroki zakres przeprowadzonych badań i analiz.

Inne realizacje