Case study

Model sponsoringu filmu
„Dywizjon 303”

Projekt mający na celu stworzenie modelu partnerstw korporacyjnych przy produkcji filmu „Dywizjon 303” uwzględniał wycenę świadczeń sponsoringowych, budowę pakietów sponsoringowych oraz analizę rynku sponsoringu produkcji filmowych.

Inne realizacje