Case study

Badanie efektywności marek w kontekście partnerstw medialnych Wirtualnej Polski

Kompleksowa analiza medialna kilkunastu projektów wchodzących w skład partnerstwa medialnego grupy WP. Badanie efektywności sponsoringu polegało na monitoringu materiałów redakcyjnych dotyczących danego podmiotu bądź przedsięwzięcia i identyfikacji logotypów, wizerunku lub wzmianek tekstowych na temat badanej marki.

Inne realizacje