Case study

Analiza opłacalności oferty Atletico de Madrid Femenino - Fagor (Grupa Amica)

Projekt mający na celu opracowanie optymalnych warunków zawarcia kontraktu w oparciu o analizę wizerunku Atletico de Madrid Femenino w kontekście dopasowania do marki Fagor, badania zasięgów komunikacyjnych klubu oraz oceny oferowanego pakietu.

Inne realizacje