Case study

Komercjalizacja Stadionu Miejskiego
w Białymstoku

Celem projektu była kompleksowa analiza rynku pod kątem potencjału marketingowego stadionu oraz opracowanie strategii i planu działań komercjalizacyjnych. Projekt uwzględniał badania ilościowe na grupie potencjalnych klientów, oraz analizę konkurencji pod względem cen produktów i usług.

Inne realizacje