Case study

Badanie efektywności sponsoringu Igi Świątek

Celem projektu było określenie ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego w mediach na rzecz marki PZU przez Igę Świątek. Monitoring ekspozycji sponsoringowych podlegał dokładnej weryfikacji widoczności, na bazie której została dokonana wycena efektów marketingowych kontraktu.

Inne realizacje