Case study

Badanie efektywności sponsoringu marek partnerów klubowych Industrii Kielce

Analiza o charakterze cyklicznym efektywności medialnej kilkunastu marek należących do partnerów biznesowych klubu Industria Kielce. Wycena ekwiwalentu reklamowego dokonywana jest na podstawie określenia stopnia widoczności brandu w Internecie, prasie oraz RTV. Raporty cykliczne obejmują wartości i podsumowania miesięczne, efektywność sponsoringu indywidualną oraz skumulowaną dla poszczególnych marek.

Inne realizacje