Case study

Badanie potencjału sponsoringowego
PGE ARENA Gdańsk

Poprzez badanie określony został potencjał marketingowy stadionu oraz rekomendacje dotyczące wyceny pakietów sponsoringowych. W pracy nad projektem wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie wyceny i szacowania wartości medialnej ekspozycji.

Inne realizacje