Case study

Wpływ sympatii klubowych na zachowania konsumenckie kibiców Lecha Poznań

Podstawą opracowania raportu było badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAWI (standaryzowanych wywiadów internetowych). W rezultacie możliwe było określenie prawdopodobieństwa zakupu produktów konkretnych marek przez antagonistycznie nastawione grupy kibicowskie oraz wysnucie wniosków dot. zachowaniań konsumenckich badanych.

Inne realizacje