Raport „Rynek sponsoringu SPORTOWEGO W POLSCE 2019”

Raport „Rynek sponsoringu sportowego 2019” stanowi kontynuację zeszłorocznych badań i przedstawia zestawienia dotyczące obrotu prawami sponsoringowymi w roku 2018. Twórcą raportu jest agencja Sponsoring Insight.

Opracowanie zawiera kluczowe informacje nt. rynku praw sponsoringowych, m.in. jego szacunkową wartość w roku 2018, dystrybucję wolumenu rynku pomiędzy dyscypliny sportu czy kategorię kontrahenta, a także zestawienie najważniejszych sponsorów i najbardziej dochodowych właścicieli praw sponsoringowych. Wszystkie dane porównywane są z rokiem 2017, co pozwala na zobrazowanie dynamiki rozwoju sponsoringu sportowego i zauważenie najważniejszych zmian na rynku.

Istotną część raportu stanowią także dane bazujące na deklaracjach uczestników rynku sponsoringu sportu, takie jak np. postrzegana dynamika jego rozwoju, czynniki decydujące o wyborze aktywów sponsoringowych czy też ocena atrakcyjności praw sponsoringowych.

Zamów bezpłatny raport