Dostarczamy informacje
sponsorom oraz
organizacjom sportowym

Sprawdź ofertę

Analizujemy obiekty
sportowe pod kątem ich
potencjału biznesowego

Sprawdź ofertę

Realizujemy projekty
z zakresu sponsoringu
oraz marketingu kultury

Sprawdź ofertę

Strategia

Wspieramy naszych klientów w planowaniu komunikacji

Audyt

Dokonujemy przeglądu działalności

Badania

Przeprowadzamy badania skuteczności

Analiza

Określamy efektywność i pomiar wartości marketingowej

Wiedza

Organizujemy szkolenia i warsztaty z naszymi partnerami

Projekt doradczy dla firmy Tauron Polska Energia S.A., mający na celu zbadanie potencjalnej efektywności sponsoringu Zamku Królewskiego, został opracowany w oparciu o analizę zasięgu komunikacyjnego inwestycji sponsoringowej oraz wycenę wartości świadczeń.

Poznaj szczegóły

Projekt mający na celu stworzenie modelu partnerstw korporacyjnych przy produkcji filmu „Dywizjon 303” uwzględniał wycenę świadczeń sponsoringowych, budowę pakietów sponsoringowych oraz analizę rynku sponsoringu produkcji filmowych.

Poznaj szczegóły

Analiza korzyści pośrednich oraz bezpośrednich płynących dla miasta z organizacji Halowych Mistrzostw Świata uwzględniała badanie wpływu ekonomicznego i społecznego tego wydarzenia na miasto oraz analizę wartości ekspozycji medialnych miasta Sopot.

Poznaj szczegóły

Projekt doradczy dla planowanej inwestycji DCS „Jakuszyce” pozwolił nam na wykorzystanie naszych kompetencji z zakresu określania potencjału marketingowego oraz budowania strategii działań komercjalizacji obiektów sportowych, w oparciu o szeroki zakres przeprowadzonych badań i analiz.

Poznaj szczegóły

Kompleksowa ocena efektywności działań marketingowych KGHM podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 dokonana została na podstawie analiz wartości medialnej i wartości świadczeń oraz badań ilościowych.

Poznaj szczegóły

Celem projektu była kompleksowa analiza rynku pod kątem potencjału marketingowego stadionu oraz opracowanie strategii i planu działań komercjalizacyjnych. Projekt uwzględniał badania ilościowe na grupie potencjalnych klientów, oraz analizę konkurencji pod względem cen produktów i usług.

Poznaj szczegóły

Poprzez badanie określony został potencjał marketingowy stadionu oraz rekomendacje dotyczące wyceny pakietów sponsoringowych. W pracy nad projektem wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie wyceny i szacowania wartości medialnej ekspozycji.

Poznaj szczegóły

Projekt miał na celu zbudowanie optymalnej oferty VIP Hospitality Stadionu Narodowego, poprzez odniesienie się do danych pochodzących z przeprowadzonej analizy konkurencji na rynkach zagranicznych oraz badań potencjału marketingowego.

Poznaj szczegóły